logo    FORT MODELS  MODELY PEVNOSTÍ  STRÁNKY PRO ZÁJEMCE O VOJENSKOU HISTORII A MODELÁŘSTVÍ 

DOPORUČUJEME:

Vojenské muzeum Králíky:

http://www.armyfort.com/

Historie vojenství:

http://toulky.vojenstvi.cz/

Králická pevnostní  oblast:

http://kpo1938.com/

Dělostřelecká tvrz  Bouda:

http://www.boudamuseum.com/

Slezké zenské muzeum Opava:

http://www.szmo.cz/

 

Areál československého opevnění v Šatově

http://www.technicalmuseum.cz/areal-cs-opevnni-satov

 


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zakoupené zboží je možné v souladu se zákonem bez udání důvodů vrátit do 14 dnů bez udání důvodů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro vrácení zboží v této lhůtě, je nutné postupovat dle níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude za  zboží vrácena kupní cena.

Příslušná částka bude při vrácení zboží osobně v provozovně, vyplacena ihned v hotovosti.

Při vrácení zboží poštou, bude příslušná částka poukázána na účet nebo poštovní poukázkou na adresu zákazníka. Lhůta na vrácení zboží neznamená lhůtu a testování zboží.

Zboží musí být kompletní, ve stavu v jakém jste jej převzali. To znamená, že z původního obalu ani ze samotného výrobku nesmí chybět žádná jeho část, obal ani výrobek nesmí být jakýmkoliv způsobem poškozen, znečištěn, potrhán, poškrábán, zdeformován, násilně rozdělen, popsán či označen. 

K uplatnění nároku na vrácení peněz je kupující povinen předložit příslušný daňový doklad.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek není možné odstoupit od kupní smlouvy. Zboží vrácené poštou, u kterého není možné vrácení akceptovat, bude zasláno zpět zákazníkovi na jeho náklady.

Pokud zásilka vykazuje zjevné vady, např, poškození balení, je kupující oprávněn takovou zásilku nepřevzít a s pracovníkem pošty sepsat  příslušný protokol a následně o této skutečnosti informovat prodávajícího.

Pokud kupující zjistí vady na zboží v záruční době, je oprávněn zboží reklamovat u dodavatele.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Reklamace musí obsahovat tyto informace :   

                                                                                            - název zboží

                                                                                            - popis zjištěných závad

                                                                                            -  kopii faktury nebo dokladu o zaplacení

                                                                              

 


OGQxZDVkO