logo    FORT MODELS  MODELY PEVNOSTÍ  STRÁNKY PRO ZÁJEMCE O VOJENSKOU HISTORII A MODELÁŘSTVÍ 

DOPORUČUJEME:

Vojenské muzeum Králíky:

http://www.armyfort.com/

Historie vojenství:

http://toulky.vojenstvi.cz/

Králická pevnostní  oblast:

http://kpo1938.com/

Dělostřelecká tvrz  Bouda:

http://www.boudamuseum.com/

Slezké zenské muzeum Opava:

http://www.szmo.cz/

 

Areál československého opevnění v Šatově

http://www.technicalmuseum.cz/areal-cs-opevnni-satov

 


JAK NA TO

Obr.č.1 Zarovnání odlitku Obr.č.2 Detail zarovnání odlitku Obr.č.3 Brusná mřížka Obr.č.4 Umělá tráva Obr.č.5 Sádrový tmel Obr.č.6 Obkreslení tvarů Obr.č.7 Vystřižení podložky Obr.č.8 Lepidlo Obr.č.9 Úvodní penetrace lepené plochy Obr.č.10A  Slepený model Obr.č.10B Slepený objekt Obr.č.10C Slepený objekt Obr.č.10D Slepený objekt Obr.č.11 Tmelení odlitku Obr.č.12A Druhé zarovnání odlitku Obr.č.12B Druhé zarovnání odlitku


JEDNODUCH SESTAVENÍ MODELU

Po vybalení  modelu je potřebné dostat základní tvar sádrového modelu do roviny, a to včetně odlitku s diamantovým příkopem (obr.1, 2). K tomu se mi nejlépe osvědčila mřížka - ¸¸hobl", určená pro práci se sádrokartonem (obr.3). Běžný smirkový papír různých hrubostí se ihned po prvních tazích broušení zanese a jeho následný výkon je nevyhovující. Musíme mít na zřeteli, že je potřebné odebírat řádově milimetry, a to už je nějakého materiálu. Stejně postupujeme při fázi zarovnávání celkového tvaru sádrového modelu ve vertikálním směru (obr.12A, B).

Obrázky 4 a 5 jsou materiály, které budeme potřebovat později. ¸¸Umělá tráva" je dobrá pro plastické napodobení zatravněného povrchu, avšak barevně ji musíme značně pomoci při finalizaci objektu.

Sádrový tmel je perfektní věc, zase ze sortimentu ¸¸sádrokartonářů", dostupný v každých stavebninách, tuším něco do 200,- Kč. Toto množství máte už na doživotí Smile, tedy pokud to budete používat pouze pro stavbu modelů. Obrovskou výhodou tohoto tmelu je dlouhá doba zpracovatelnosti a jeho praktická aplikace ¸¸na hotovo". Je potřebné použít patřičné nářadí (obr.11). Klasická sádra se nedá použít a jiné tmely z oboru plastikového modelářství jsem zkoušel, ale chovají se velmi podivně ve spojení právě se sádrovým základem.

Každý model je potřeba podlepit papírem (nejlépe 200g karton). Podstatným způsobem se tak zvýší pevnost modelu a i skutečnost, že nebude sádra modelu sprašovat ve vaší vitríně není zanedbatelmná. Pokud bude model fortifikačního objektu použit do diorámatu, pak podlepení může odpadnout (obr. 6 a7). Před samotným lepením sádrového modelu na podložku, ale i k sobě navzájem, je potřebné vše napenetrovat (obr. 9). Jinak nepřilepíte vůbec nic, nebo s velmi mizerným výsledkem. K  penetraci používám disperzní lepidlo Duvilax (obr. 8). Poměr naředěného lepidla s vodou je 1:1. Perfektně zavírá póry sádry (pořízení opět stavebniny - cena 1kg něco přes 100,-Kč - podstatně levnější než starý dobrý Herkules).

Po slepení hrubé části sádrových modelů, necháme vše řádně vyschnout do druhého dne (obr. 10 A, B, C,D).

Po vytmelení sádrovým tmelem, můžeme přistoupit k celkovému dobroušení modelu ve vertikálních rovinách. Po té následuje finální penetrace celého modelu!!!

A pak už záleží na každém jak bude postupovat dále.

MzBjZTc